Vihreiden vaaliohjelma: 10 uudistusta Suomelle

IMG_3616Vihreät hyväksyivät viikonloppuna Kouvolassa vaaliohjelmammeÄänelläsi tehdään parempi huominen. Nyt jos koskaan.

Sen kärkenä ovat kymmenen uudistusta Suomelle.

Nämä kymmenen uudistusta jäsentyvät vihreiden neljän pääteeman – ympäristö, köyhyys, koulutus ja työ – alle. Kouvolan ohjelman kymmenellä vihreällä uudistuksella pelastetaan yhteinen ympäristömme ja ilmastomme, torjutaan köyhyyttä ja käännetään kurssi eriarvoistumisesta takaisin pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon, rakennetaan maailman paras koulu, uudistetaan talous vihreäksi ja luodaan uutta työtä.

Mitä siis esitämme? Poimin tässä muutaman pääasian näistä kymmenestä uudistuksesta:

1. Seuraavan hallituksen tulee olla perustulohallitus, joka toteuttaa sosiaaliturvan suuren päivityksen 2000-luvulle. Esitämme kaikille maksettavaa 560 euron suuruista perustuloa, joka kantaa turvaverkkona ja nostaa ylös ponnahduslautana. Perustulo vähentää köyhyyttä, syrjäytymistä ja epätasa-arvoa sekä takaa, että työ on kaikissa tilanteissa tekijälle kannattavaa.

2. Seuraavan eduskunnan on toteutettava uusiutuvan energian vallankumous. Esitämme määrätietoista ohjelmaa, jolla siirretään Suomi puhtaan kotimaisen, hajautetun uusiutuvan energian aikakauteen, pois saastuttavista fossiilisista polttoaineista sekä riskejä kihisevästä ja tolkuttoman kalliista ydinvoimafarssista. Bioenergia, tuuli ja aurinko voivat kattaa Suomen energiantarpeen ja tuoda samalla kotimaista työtä, tuloja ja uusia yritystoiminnan mahdollisuuksia koko maahan.

3. Kuluneet kuukaudet ovat osoittaneet, että ympäristö ei todellakaan ole kaikille puolueille sydämenasia. Esitämme kunnianhimoista toimenpidepakettia, jolla luonto ja ympäristö palautetaan politiikan kunniapaikalle, päästöt pannaan kuriin ja Suomen korvaamattomat luontoarvot turvataan.

4. Ilmastonmuutos on koko ihmiskuntaa koskettava perustavanlaatuinen uhka. Velvollisuutemme lapsiamme kohtaan on estää se. Vihreät esittävät, että Suomi asettuu ilmastonmuutoksen torjunnan eturintamaan. Se tarkoittaa suunnitelmaa, jolla päästöistä leikataan yli puolet pois vuoteen 2030 mennessä, sekä johtajuuden ottamista EU:n sisällä ja kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa.

5. Koulutus ja sivistys ovat väestöltään pienen Suomen vahvuudet. Esitämme merkittävää panostusta maailman parhaan koulun luomiseksi. Haluamme tehdä kaikista kouluistamme moderneja, tasa-arvoisia ja kivoja. Haluamme nostaa koulutuksen ja perustutkimuksen maailman huipulle. Haluamme myös välittää vahvan viestin: Koulutuksesta leikkaaminen on tullut tiensä päähän. Maailman paras koulu ei synny säästämällä.

6. Tarvitsemme Suomen, jossa on maailman tasa-arvoisin koulu ja maailman osaavin kansa. Esitämme siksi joukon toimenpiteitä, joilla koulutus pidetään maksuttomana ja tasa-arvoisena ja helpotetaan vaikeammista lähtökohdista tulevien koulujen, oppilaitosten, oppilaiden ja opiskelijoiden asemaa.

7. Perustulo ei ratkaise vielä kaikkia työelämään pääsyn ja toimeentulon ongelmia. Siksi esitämme vihreää työllisyyspakettia tukemaan työllistämistä ja työllistymistä. Työllisyyspakettimme tavoitteena on tehdä helpommaksi työkaverin palkkaaminen yksinyrittäjälle, työelämä pienten lasten vanhemmille, töihin pääsy maahanmuuttajille.

8. Haluamme Suomen, joka pitää aina heikompien puolta. Siksi esitämme eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vastaista toimenpidepakettia, jolla puututaan köyhyyteen, yksinäisyyteen ja syrjintään. Esitämme siinä kohdennettuja toimia asunnottomille, köyhille lapsiperheille, vähemmistöille ja maailman hätää kärsiville, koska emme voi sulkea silmiä ja ovia niiltä, joilla menee vielä suunnattomasti huonommin.

9. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on vietävä maaliin siten kuin vihreät ovat esittäneet jo vuonna 2010: yksinkertaistetaan järjestelmä niin, että raha, palvelut ja vastuu potilaasta ovat yhdellä ja samalla taholla ja hoitoon pääsy helpottuu. Suomalaisten jakautuminen hyvin ja huonosti voiviin on vuotava haava hyvinvointivaltion kyljessä. Itä-Helsingissä asuva työtön mies kuolee keskimäärin 13 vuotta aikaisemmin kuin varakas työssäkäyvä saman kaupungin eteläkärjestä. Hyvä, ennaltaehkäisevä julkinen perusterveydenhuolto säästää ihmishenkiä ja siinä sivussa selvää rahaa, mitä useamman vaivat saadaan hoidettua ajoissa ennen tarvetta kalliille erikoissairaanhoidolle.

10. Teollisuuden tulevaisuus on vihreä. Vihreät esittävätkin uutta teollisuustrategiaa Suomelle, jolla tehdään Suomesta johtava maa puhtaan teknologian alalla ja biotaloudessa. Edessämme on uuden teollisen vallankumouksen aika. Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi maailman päästöistä on leikattava vuosisadan puoliväliin mennessä valtaosa. Pelkästään Kiinan valtavat ympäristöongelmat merkitsevät jättimäistä kysyntää niitä ratkoville tuotteille ja palveluille. Päästöttömän yhteiskunnan rakentaminen tarkoittaa valtavaa määrää uutta teollista tuotantoa, työtä ja vientimahdollisuuksia. Otetaan tämä muutos haltuun ja tehdään Suomesta vihreän talouden edelläkävijä.

Tämä kaikki on tehtävissä. Näillä kymmenellä askeleella voimme yhdessä uudistaa Suomen: kestävämmäksi, reilummaksi, paremmaksi. Sellaiseksi, jossa jokaisella on hyvä sija ja tulevaisuuteen kuuluu toivo. Se ei tule helpolla, mutta tärkeät asiat harvoin tulevat.

Se onnistuu vain yhdessä. Juuri sinun äänelläsi. Nyt jos koskaan.


 

Pähkinänkuoressa: Vihreiden kymmenen uudistusta Suomelle

  1. Sosiaaliturvan uudistus perustuloksi
  2. Kotimaisen uusiutuvan energian vallankumous
  3. Ympäristö takaisin päätöksenteon keskiöön kunnianhimoisella ympäristöpolitiikalla
  4. Suomi ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijäksi
  5. Suomalaisesta koulutuksesta maailman paras
  6. Taataan maksuton ja tasa-arvoinen koulutus
  7. Vihreällä työllisyyspaketilla työhön pääsystä ja työelämästä helpompaa
  8. Eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vastainen toimenpidepaketti
  9. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus maaliin
  10. Vihreällä teollisuusstrategialla Suomesta vihreän talouden menestysmaa

Lasse Miettinen: Vihreä aate kantaa

Yhteiskunnallamme on edessä syvällekäyvä muutos: Muutaman seuraavan vuosikymmenen aikana meidän on sopeutettava taloudellinen ja yhteiskunnallinen toimintamme planeetan kantokyvyn rajoihin. Meidän on muutettava koko tapamme elää, tuottaa ja kuluttaa – ja tehtävä se sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Hyvivointivaltio on pelastettava, yhteiskunnan turvaverkko ja sosiaaliturvan järjestelmät rakennettava uusiksi, niin että ne kantavat tässä ajassa.

Minulle tämä Vihreiden viesti ei ole epämukava eikä uhkaava, vaan rohkaiseva: muutos on mahdollinen. Ilmaston kohtalokas lämpeneminen on pysäytettävissä. Eriarvoistuminen ei ole luonnonlaki. Irti päässyt globaalikapitalismi on palautettavissa demokraattiseen kontrolliin. Hyvinvointivaltio on jälleenrakennettavissa. Köyhyys ja puute voidaan voittaa, Eurooppa voidaan pelastaa. Muutos voi olla turvallinen muutos parempaan.

En usko ihmelääkkeisiin enkä taikatemppuihin. Uskon sitkeään, kärsivälliseen työhön. Uskon siihen että maailmaa muutetaan pala kerrallaan. Se vaatii työtä, vaivaa, kestävyyttä ja uskoa päämäärään – siihen ajatukseen paremmasta maailmasta, jonka vuoksi uurastus kannattaa.

Meidän on tärkeää olla aatteellisesti rohkeita, tuoda oma linja esiin selkeästi ja kirkkaasti. Epäselvästi sanottu on epäselvästi ajateltu. On luotettava siihen, että vihreä aate kantaa. Meidän tulee rohkeasti ja häpeilemättä edustaa toivoa – toivoa paremmasta maailmasta, unelmaa siitä että toisenlainen maailma on mahdollinen.

Vihreinä meidän on tiedostettava, että omat äänestäjät on ansaittava yhä uudestaan. Siksi perusasioista puhuminen, kerta kerran jälkeen, on tärkeää. On palautettava mieleen yhä uudestaan, miksi ja minkä tähden teemme tätä. On myös muistettava, että silloinkin, kun itsestä tuntuu, että on toistanut saman asian jo miljoona kertaa, viesti alkaa vasta vähitellen tulla huomatuksi.

Emme vaihda mielipiteitä gallupien ailahdusten mukaan, vaan etsimme tapoja vakuuttaa ihmisten sydämet ja mielet siitä, että meidän edustamamme aate, arvot ja mielipiteet ovat kannatuksen arvioisia. Se on hyvä. Tästä asenteesta olen meillä ylpeä. Puolueiden tehtävä ei ole muuttaa mieltään yleisen mielipiteen mukana, vaan muuttaa yleistä mielipidettä.

Niin kauan kuin Vihreät on ollut olemassa, meihin on kohdistunut myös toivo, että olisimme erilainen puolue, edustaisimme toisenlaista politiikan tekemisen tapaa. Se on hieno asia, ei riippa. Pidetään siitä kiinni. Ei muututa muiden kaltaisiksi, vaan uskalletaan ravistella totuttuja politiikan tapoja ja pitää kirkkaana mielessä se muutos, jota varten politiikkaa teemme. Se kantaa.

Vihreiden puoluesihteerinä haluan muistuttaa että me ajamme niiden asiaa, jotka eivät itse voi: luonnon, tulevien sukupolvien, yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien. Haluan pitää kiinni siitä, että sosiaalinen oikeudenmukaisuus, luonnon itseisarvo, luovuttamattomat ihmisoikeudet, globaali näkökulma ja jokaisen vapaus elää ja tulla onnelliseksi omalla tavallaan ovat politiikkamme peruskiviä.

Haluan ajaa tinkimättä sitä että muistamme koko ajan politiikan tehtävistä juuri nyt kiireellisimmän: ihmisen toiminnan sopeuttamisen luonnon ja planeetan kantokyvyn rajoihin. Vaadin että uskallamme puolustaa oikeita asioita silloinkin kun se ei ole muodikasta. Esimerkiksi feminististä politiikkaa ja humaania puhetta maahanmuutosta tarvitaan juuri nyt.

Haluan Edistää sellaista poliittista keskustelua, jossa muistetaan kuulla myös toisen argumentteja ja noudattaa hyvää käytöstä toisia kohtaan. Ja aion nostaa teemojamme esiin myös vaalien välillä, yksi keskeinen teema kerrallaan.

Lasse Miettinen