Äänelläsi ratkaistaan, onko huominen vihreä

lasse_1024px

Elämme kuukausia, jolloin työnsä lopettanut hallitus on kokoomuksen johdolla repinyt rikki käytännössä kaiken, mitä vihreät olivat mukana rakentamassa: luonnonsuojelu pantu jäihin, Arktiksen öljynporaushulluuteen lähdetty mukaan, uudistukset romutettu ja hallituksen työ päättynyt kaaokseen. Tämän kaiken jälkeen tarvitaan vastuullinen ja kestävää tulevaisuutta rakentava hallitus, sellainen joka uskaltaa uudistaa Suomea vihreään suuntaan. Nyt jos koskaan.

Elämme kevättä, jolloin ratkaistaan Suomen suunta: Menneisyyteen, pysähtyneisyyteen ja 70-luvun ratkaisuihin, kuten venäläiseen ydinvoimalaan? Vai kotimaiseen uusiutuvaan energiaan ja kotimaisiin työpaikkoihin, turvalliseen menestykseen koko Suomelle? Vihreiden vaihtoehto on selvä: Suomi tarvitsee uusiutuvan energian vallankumouksen. Nyt jos koskaan.

Elämme aikaa, jolloin eriarvoisuus ja köyhyys voidaan vielä ottaa tosissaan ja pysäyttää Suomen kehitys luokkayhteiskunnaksi, jossa lapsen tulevaisuuden ratkaisee asema, johon hän sattuu syntymään. Tarvitsemme Suomen, joka päättäväisesti pitää huolta niistäkin jotka eivät itse voi. Nyt jos koskaan.

Elämme hetkiä ennen vaaleja, joissa yksi polttavimmista kysymyksistä on, mistä työtä ja toimeentuloa Suomeen. Me tarjoamme työelämään pääsyn helpottamista, sosiaaliturvan uudistamista perustuloksi joka kantaa turvaverkkona ja nostaa ylös ponnahduslautana. Me tarjoamme uuden vihreän teollisuuden ajan ja sen mukana kymmeniä tuhansia uusia kotimaisia työpaikkoja. On perustulon ja vihreän työn aika. Nyt jos koskaan.

Ja kaiken tämän taustalla: elämme kapeaa laina-aikaa, jolloin otamme ainoasta planeetastamme joka päivä enemmän kuin se kestää. Vielä on mahdollista valita tulevaisuus: kääntää kurssi, uudistaa talous vihreäksi ja kestäväksi, pelastaa vesistöt, metsät ja suot, panna saastuttajat kuriin ja tehdä kaikki tarvittava ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Nyt jos koskaan.

Kysymys on: mihin kääntyy Suomi – menneisyyteen vai vihreään tulevaisuuteen? Se ratkaistaan vaaleissa tänä sunnuntaina.

Voimme ymmärtää tätä valintaa, joka edessämme on, jos pysähdymme hetkeksi kuuntelemaan.

Voimme kuunnella ääniä tästä maasta nimeltä Suomi.

Voimme kuulla huolen ääniä. Niiden sävyjä on monia:

Maahanmuuttajanaisen ripeät askeleet, kun hän kiihdyttää vauhtia ohittaakseen huutelijat, joille hänen ihonvärinsä ja huivinsa ovat väärin.
Ahavoituneen miehen toppatakin kahinan leipäjonossa, kun nälkä on totta ja hyvinvointi-Suomi selän taakse jää miljoona tarinaa.
Ja kumean kalahduksen, joka kaikuu tyhjässä teollisuushallissa, kun ovet suljetaan viimeisen kerran.

Mutta voimme kuulla myös toivon ääniä, vihreän huomisen ääniä:

Hitsauspillin äänen, kun tuulivoimalan teräksestä tehdään uusiutuvaa energiaa ja uutta suomalaista työtä pelastamaan pelottavasti lämpiävä maailma.
Hiljaisuuden suolla, kun koneet ovat vaienneet ja viimeiset kappaleet ainutkertaista luontoa on säästetty lapsille, jotka eivät vielä tänään ole syntyneet.
Helpotuksen huokauksen, kun kahden lapsen yksinhuoltaja laskee, että hänen ei tarvitse enää pelätä tulonsa putoamista, jos hän ottaa lyhyen työpaikan vastaan, koska perustulo kantaa.
Lasten naurun, kun koulussa monista kulttuureista tulevien ja monia kieliä kotonaan puhuvien lasten kesken rakennetaan 2000-luvun taitoja ja huomisen tasa-arvoista Suomea.

Siksi sunnuntaina tehtävällä valinnalla on väliä.

Siksi vihreiden täytyy voittaa nämä vaalit.

Jos haluat vihreää tulevaisuutta, äänestä vihreitä.

Nyt jos koskaan.

Vihreiden vaaliohjelma: 10 uudistusta Suomelle

IMG_3616Vihreät hyväksyivät viikonloppuna Kouvolassa vaaliohjelmammeÄänelläsi tehdään parempi huominen. Nyt jos koskaan.

Sen kärkenä ovat kymmenen uudistusta Suomelle.

Nämä kymmenen uudistusta jäsentyvät vihreiden neljän pääteeman – ympäristö, köyhyys, koulutus ja työ – alle. Kouvolan ohjelman kymmenellä vihreällä uudistuksella pelastetaan yhteinen ympäristömme ja ilmastomme, torjutaan köyhyyttä ja käännetään kurssi eriarvoistumisesta takaisin pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon, rakennetaan maailman paras koulu, uudistetaan talous vihreäksi ja luodaan uutta työtä.

Mitä siis esitämme? Poimin tässä muutaman pääasian näistä kymmenestä uudistuksesta:

1. Seuraavan hallituksen tulee olla perustulohallitus, joka toteuttaa sosiaaliturvan suuren päivityksen 2000-luvulle. Esitämme kaikille maksettavaa 560 euron suuruista perustuloa, joka kantaa turvaverkkona ja nostaa ylös ponnahduslautana. Perustulo vähentää köyhyyttä, syrjäytymistä ja epätasa-arvoa sekä takaa, että työ on kaikissa tilanteissa tekijälle kannattavaa.

2. Seuraavan eduskunnan on toteutettava uusiutuvan energian vallankumous. Esitämme määrätietoista ohjelmaa, jolla siirretään Suomi puhtaan kotimaisen, hajautetun uusiutuvan energian aikakauteen, pois saastuttavista fossiilisista polttoaineista sekä riskejä kihisevästä ja tolkuttoman kalliista ydinvoimafarssista. Bioenergia, tuuli ja aurinko voivat kattaa Suomen energiantarpeen ja tuoda samalla kotimaista työtä, tuloja ja uusia yritystoiminnan mahdollisuuksia koko maahan.

3. Kuluneet kuukaudet ovat osoittaneet, että ympäristö ei todellakaan ole kaikille puolueille sydämenasia. Esitämme kunnianhimoista toimenpidepakettia, jolla luonto ja ympäristö palautetaan politiikan kunniapaikalle, päästöt pannaan kuriin ja Suomen korvaamattomat luontoarvot turvataan.

4. Ilmastonmuutos on koko ihmiskuntaa koskettava perustavanlaatuinen uhka. Velvollisuutemme lapsiamme kohtaan on estää se. Vihreät esittävät, että Suomi asettuu ilmastonmuutoksen torjunnan eturintamaan. Se tarkoittaa suunnitelmaa, jolla päästöistä leikataan yli puolet pois vuoteen 2030 mennessä, sekä johtajuuden ottamista EU:n sisällä ja kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa.

5. Koulutus ja sivistys ovat väestöltään pienen Suomen vahvuudet. Esitämme merkittävää panostusta maailman parhaan koulun luomiseksi. Haluamme tehdä kaikista kouluistamme moderneja, tasa-arvoisia ja kivoja. Haluamme nostaa koulutuksen ja perustutkimuksen maailman huipulle. Haluamme myös välittää vahvan viestin: Koulutuksesta leikkaaminen on tullut tiensä päähän. Maailman paras koulu ei synny säästämällä.

6. Tarvitsemme Suomen, jossa on maailman tasa-arvoisin koulu ja maailman osaavin kansa. Esitämme siksi joukon toimenpiteitä, joilla koulutus pidetään maksuttomana ja tasa-arvoisena ja helpotetaan vaikeammista lähtökohdista tulevien koulujen, oppilaitosten, oppilaiden ja opiskelijoiden asemaa.

7. Perustulo ei ratkaise vielä kaikkia työelämään pääsyn ja toimeentulon ongelmia. Siksi esitämme vihreää työllisyyspakettia tukemaan työllistämistä ja työllistymistä. Työllisyyspakettimme tavoitteena on tehdä helpommaksi työkaverin palkkaaminen yksinyrittäjälle, työelämä pienten lasten vanhemmille, töihin pääsy maahanmuuttajille.

8. Haluamme Suomen, joka pitää aina heikompien puolta. Siksi esitämme eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vastaista toimenpidepakettia, jolla puututaan köyhyyteen, yksinäisyyteen ja syrjintään. Esitämme siinä kohdennettuja toimia asunnottomille, köyhille lapsiperheille, vähemmistöille ja maailman hätää kärsiville, koska emme voi sulkea silmiä ja ovia niiltä, joilla menee vielä suunnattomasti huonommin.

9. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on vietävä maaliin siten kuin vihreät ovat esittäneet jo vuonna 2010: yksinkertaistetaan järjestelmä niin, että raha, palvelut ja vastuu potilaasta ovat yhdellä ja samalla taholla ja hoitoon pääsy helpottuu. Suomalaisten jakautuminen hyvin ja huonosti voiviin on vuotava haava hyvinvointivaltion kyljessä. Itä-Helsingissä asuva työtön mies kuolee keskimäärin 13 vuotta aikaisemmin kuin varakas työssäkäyvä saman kaupungin eteläkärjestä. Hyvä, ennaltaehkäisevä julkinen perusterveydenhuolto säästää ihmishenkiä ja siinä sivussa selvää rahaa, mitä useamman vaivat saadaan hoidettua ajoissa ennen tarvetta kalliille erikoissairaanhoidolle.

10. Teollisuuden tulevaisuus on vihreä. Vihreät esittävätkin uutta teollisuustrategiaa Suomelle, jolla tehdään Suomesta johtava maa puhtaan teknologian alalla ja biotaloudessa. Edessämme on uuden teollisen vallankumouksen aika. Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi maailman päästöistä on leikattava vuosisadan puoliväliin mennessä valtaosa. Pelkästään Kiinan valtavat ympäristöongelmat merkitsevät jättimäistä kysyntää niitä ratkoville tuotteille ja palveluille. Päästöttömän yhteiskunnan rakentaminen tarkoittaa valtavaa määrää uutta teollista tuotantoa, työtä ja vientimahdollisuuksia. Otetaan tämä muutos haltuun ja tehdään Suomesta vihreän talouden edelläkävijä.

Tämä kaikki on tehtävissä. Näillä kymmenellä askeleella voimme yhdessä uudistaa Suomen: kestävämmäksi, reilummaksi, paremmaksi. Sellaiseksi, jossa jokaisella on hyvä sija ja tulevaisuuteen kuuluu toivo. Se ei tule helpolla, mutta tärkeät asiat harvoin tulevat.

Se onnistuu vain yhdessä. Juuri sinun äänelläsi. Nyt jos koskaan.


 

Pähkinänkuoressa: Vihreiden kymmenen uudistusta Suomelle

  1. Sosiaaliturvan uudistus perustuloksi
  2. Kotimaisen uusiutuvan energian vallankumous
  3. Ympäristö takaisin päätöksenteon keskiöön kunnianhimoisella ympäristöpolitiikalla
  4. Suomi ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijäksi
  5. Suomalaisesta koulutuksesta maailman paras
  6. Taataan maksuton ja tasa-arvoinen koulutus
  7. Vihreällä työllisyyspaketilla työhön pääsystä ja työelämästä helpompaa
  8. Eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vastainen toimenpidepaketti
  9. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus maaliin
  10. Vihreällä teollisuusstrategialla Suomesta vihreän talouden menestysmaa

Nyt jos koskaan

lasse_1024px

Vihreät julkistivat lauantaina eduskuntavaalikampanjamme kattoviestin, kärkiteemat ja visuaalisen ilmeen.

Kampanjan ydinviesti kuuluu lyhyesti: nyt jos koskaan.

Se alleviivaa tätä hetkeä ja sen tärkeyttä – tässä ja nyt, tänä kevättalvena tehtäviä valintoja. Todella monen asian osalta on hetki, jolloin pitää sanoa: nyt jos koskaan.

Sama kattoviesti koskettaa jokaista kampanjamme neljästä kärkiteemasta, jotka ovat ympäristö, köyhyys, koulutus ja työ.

Yhteinen ympäristömme tarvitsee puolustajia juuri tänään. On käynyt selväksi, että useimmat puolueet eivät todellakaan ole vihreitä. Istuva hallitus on kääntänyt selkänsä ympäristönsuojelulle, uusiutuvalle kotimaiselle energialle ja ilmastonmuutoksen torjumiselle, eivätkä Rosatomin venäläiseen ydinvoimaan hirttäytyneet suurimmat oppositiopuolueet lupaa parempaa. Vielä on mahdollisuus valita toisin: kääntää kurssi, uudistaa talous vihreäksi ja kestäväksi, pelastaa vesistöt, metsät ja suot, panna saastuttajat kuriin ja tehdä kaikki tarvittava ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Nyt jos koskaan.

Köyhyys ja eriarvoisuus niin Suomessa kuin maailmalla ovat pois meiltä jokaiselta. Leipäjonojen Suomi ja menestyjien Suomi erkaantuvat toisistaan. Taloudessa elämme kriisin aikaa, jolloin pitää tehdä suuria ratkaisuja: onko suunta leikkauksiin ja hyvinvointivaltion alasajoon vai sen tasa-arvoiseen, reiluun uudistamiseen, jossa on tarjolla hyvän työn, kantavan turvan ja ihmisarvoisen elämän lupaus kaikille. Tarvitsemme Suomen, joka päättäväisesti pitää huolta niistäkin jotka eivät itse voi. Nyt jos koskaan.

Isäni, edesmennyt historianopettaja, sanoi kerran, että koulu on rakennus jossa on neljä seinää ja sisällä huominen. Näin on. Olemme leikanneet Suomessa koulutuksesta, tuosta huomisesta, jo liikaa. Yhteiskunnan tasa-arvoa, menestystä ja tulevaisuuden työpaikkoja varten juuri mikään ei ole niin tärkeää kuin koulutus: laaja-alainen, monipuolinen, sivistystä ja ihmisten omia valintoja tukeva koulutus, joka antaa ihmisille eväät ottaa kohtalonsa omiin käsiinsä ja löytää paikkansa maailmassa. Sitä on puolustettava leikkauksilta ja lukukausimaksuilta, eriarvoistumiselta ja uupumukselta. Suomeen on tehtävä maailman paras koulu. Nyt jos koskaan.

Työ on vaalikeskustelujen suuri teema. Moni tarjoaa valintana raippaa ja pakottamista – ikään kuin ihmisillä ei olisi jo muutenkin tarpeeksi tiukkaa ja työhön meno olisi vain tahdon asia – ja rahan pumppaamista vanhan maailman rakenteisiin. Me tarjoamme työelämään pääsyn helpottamista, sosiaaliturvan uudistamista perustuloksi joka kantaa turvaverkkona ja nostaa ylös ponnahduslautana. Me tarjoamme uuden vihreän teollisuuden ajan ja uusiutuvan energian vallankumouksen ja niiden mukana kymmeniä tuhansia uusia kotimaisia työpaikkoja. On perustulon ja vihreän työn aika. Nyt jos koskaan.

Mutta mikään tästä ei onnistu yksin. Kymmenen vihreää kansanedustajaa, kaksisataa vihreää ehdokasta, kuusi ja puoli tuhatta vihreiden jäsentä – olemme liian pieni joukko tekemään tämän kaiken yksin.

Siksi kampanjamme sanookin tärkeimmän sanan heti alkuun: äänelläsi – sinun äänelläsi, yhdessä, ja vain siten – tämä onnistuu.

Kun tarpeeksi moni uskoo siihen, että toisenlainen maailma on tehtävissä, kun tarpeeksi moni antaa äänensä kuulua, silloin vallitsevien rakenteiden tahmaus antaa ryskyen periksi ja toivolle syntyy tilaa.

Äänelläsi muutetaan maailmaa. Nyt jos koskaan.

Ryhmäkuva ensimmäisen kampanjajulisteen edessä

Puheenjohtaja Ville Niinistö, puoluesihteeri Lasse Miettinen, viestintäsuunnittelija Anita Nousiainen sekä helsinkiläiset ehdokkaamme Ozan Yanar ja Emma Kari uunituoreen kampanjajulisteen kanssa.

Ehdokkaatkin ovat jo ehtineet tuottaa vaali-ilmeen mukaisia kuvia omiin kampanjoihinsa. Tässä muutama esimerkki Jarno Lappalaiselta energiapolitiikasta ja Jaakko Stenhälliltä Tampereen ratikan puolesta.