Lasse Miettinen: Tervetuloa mukaan!

Hei, ystävä!

Pitkän harkinnan jälkeen olen päätynyt asettumaan ehdolle vihreiden puoluesihteeriksi. Haluan viedä meidät vahvempina, yhtenäisinä ja aatteellisesti rohkeina vuoden 2015 eduskuntavaaleihin – ja siitä eteenpäin, tekemään kovalla työllä paremmasta maailmasta totta.

Rakastan tätä liikettä nimeltä vihreät. Uskon siihen visioon paremmasta maailmasta, joka meillä on. Haluan viedä tätä puoluetta eteenpäin.

Lähdin politiikkaan, koska toisenlainen maailma on mahdollinen. Valitsin puolueekseni juuri tämän, koska uskomme, että asioita voi ja niitä pitää muuttaa. Maailma ei ole valmis. Meillä on vähän aikaa ja paljon työtä.

Olen rakentanut seitsemän vuotta puolueemme organisaatiota. Reilun vuoden ajan olen ollut hoitanut vihreää päivänpolitiikkaa aivan etulinjassa vihreän ministeriryhmän ja ympäristöministerin erityisavustajana.

Olen vahvasti elänyt vihreälle politiikalle ja järjestötyölle. Haluan jatkaa tätä työtäni paremman tulevaisuuden hyväksi puoluesihteerin paikalta.

Me vihreät olemme valinneet tehtävän, joka ei ole pieni eikä helppo. Voitettavanamme on ympäristökriisi. Tehtävää ei helpota, että viesti maailman tulevaisuudesta voi tuntua ihmisistä epämukavalta ja toivottomalta. Meidän on kuitenkin pystyttävä sanomaan, että paljon on muututtava, jotta voisimme saavuttaa jotain parempaa. Tavoittelemamme muutos on turvallinen ja oikeudenmukainen, ja meillä on siihen ratkaisut.

Tämän vuoksi vihreiden on oltava vielä parempia. Tämän vuoksi me tarvitsemme aktiivisen poliittisen linjan lisäksi lujaa järjestöllistä osaamista ja kykyä kuulla jäseniämme ja kannattajiamme ja ottaa heidän kykynsä käyttöön sen yhteiskunnallisen muutoksen toteuttamiseksi, johon uskomme.

Puoluesihteeri on tärkeä välittäjä puolueen järjestöorganisaation sekä päivänpoliittisen työn välillä. Olen ollut kymmenen vuoden aikana mukana kehittämässä puoluetta sellaiseksi kuin me sen nyt tunnemme. Haluan olla seuraavaksi uudistamassa sitä entistä paremmaksi, entistä vahvemmaksi, entistä toimivammaksi. Haluan tehdä vihreistä puolueen, jossa jokaisella on paikka tulla mukaan viemään vihreitä tavoitteita eteenpäin.

Järjestöpäällikkönä olen ollut rakentamassa organisaatiotamme, auttanut perustamaan yhdistyksiä, ja kouluttanut toimijoitamme. Ministerin erityisavustajana olen työskennellyt aivan hallituspolitiikkamme ytimessä. Tunnen kaikki keskeiset poliittiset väännöt, asiat ja ihmiset. Olen neuvotellut erittäin vaikeissa paikoissa toisten puolueiden kanssa ja vienyt osaltani Suomea kohti vihreiden tavoittelemaa suuntaa.

Näille sivuille on koottu ajatuksia siitä, mitä haluan tehdä puoluesihteerinä, sekä tietoa siitä, kuka olen ja miten toimin – niin itseni kuin muiden kertomana.

Uskon vahvasti siihen, että yhdessä olemme enemmän. Hienointa ehdokkaaksi lähtemisessä on ollut se valtava ja lämmin tuki, jota olen saanut niin monelta. Tunne on samanaikaisesti nöyrä ja etuoikeutettu. Olen usein kouluttaessani vihreitä aktiiveja muistuttanut, että kampanjoiden ja järjestötoiminnan tärkein sana on ”kiitos”. Näin kampanjan alkuvaiheessa sanon sen lisäksi toiset avainsanat: ”tervetuloa mukaan”.