Sote-uudistus sai aikalisän, silti maakuntavaaleista kiireen varjolla yhä hullummat

IMG_3495

Tapahtunut tähän mennessä:

Helmikuussa 2016 puolueet esittivät, vain vihreiden ja RKP:n vastustaessa, että kuntavaalit olisi siirretty syksyyn 2017 ja ensimmäiset maakuntavaalit pidetty siinä yhteydessä.

Tämä ehdotus oli pähkähullu, ja se kaatuikin omaan mahdottomuuteensa, mm. perustuslakisyihin: vaaleja ei voi siirrellä poliittisista tarkoituksenmukaisuussyistä miten sattuu.

Sitten päätettiin, että ensimmäiset maakuntavaalit pidetään tammikuussa 2018 presidentinvaalien yhteydessä.

Nyt tämäkin ehdotus on kaatunut omaan mahdottomuuteensa, koska hulluus iski taas: itse sote-uudistus, jonka yhteydessä perustetaan uudet itsehallinnolliset maakunnat, joihin pitäisi valita vaaleilla päättäjät, ajettiin hallituksessa sellaiseen kriisiin, että perustuslakivaliokunta joutui palauttamaan hallituksen lähtöruutuun. Lainsäädäntö ei ehdi valmiiksi ajoissa, niin että maakuntavaalejakaan voitaisiin pitää tammikuussa 2018.

Hallitus on tänään ilmoittanut ottavansa aikalisän sote-uudistuksen kanssa ja siirtävänsä maakuntavaaleja samalla eteenpäin, lokakuulle 2018. Viimeksimainittu päätös on valitettavasti maakuntavaalien ajankohtaa koskevan hulluuden kolmas kierros.

Sote-uudistuksen aikalisä on välttämätön. On hyvä että hallitus vihdoin otti lusikan kauniiseen käteen, kun perustuslakivaliokunta ei jättänyt sille vaihtoehtoja. Sosiaali- ja terveyspalvelujen suurremonttia ei voi tehdä sellaisella kiireellä, että koko järjestelmä kriisiytetään hallituspuolueiden taustatahojen intressien (maakunnat, yksityiset terveyspalvelut) vuoksi.

Soten osalta nyt on palattava kunnolliseen valmisteluun ja uudistuksen alkuperäisiin, kaikkien allekirjoittamiin päätavoitteisiin: terveyserojen kaventamiseen, perusterveydenhuollon vahvistamiseen ja yhtenäisiin hoitoketjuihin – siihen että monen eri tahon (kunta, sairaanhoitopiiri, Kela jne.) sijasta yksi ja sama taho vastaa ihmisen sote-palveluista, niitä koskevista päätöksistä ja niiden rahoituksesta. Valinnanvapauden mahdollisen laajentamisen pitää tulla vaiheittain ja viimeisenä. Jatkovalmistelussa on varmistettava, että kokoomuksen himoama tämän maan terveyspalvelujen radikaali siirtäminen yksityisille markkinoille, joka on useasti ollut jo kaataa koko uudistuksen, ei enää vaaranna suomalaisten terveyspalveluja. (Perustuslakivaliokunnan asiantuntijalausunnot kuvaavat hyvin sitä kriisiä, johon nk. ”valinnanvapaus” oli uhkaamassa ajaa palvelut.)

Mutta miksi ihmeessä, kun kerran aikalisä otetaan, maakuntavaalit siirretään kiireen varjolla niin käsittämättömään paikkaan kuin lokakuulle 2018? Alkuperäinen ajatus pitää maakuntavaalit presidentinvaalien yhteydessä oli järkevä, jos sote-uudistuksen aikataulu olisi pitänyt. Ajatus, josta kaikki ovat samaa mieltä, että pidetään maakuntavaalit vastaisuudessa kuntavaalien yhteydessä, on järkevä. Mutta ensimmäiset maakuntavaalit yksinään lokakuussa reilun vuoden päästä, kun kukaan ei vielä hahmota, mitä nämä maakunnat ovat, mitä ne tekevät ja miten ne koskettavat minun elämääni?

Lokakuusta 2018 on kuusi kuukautta eduskuntavaaleihin huhtikuussa 2019, 7-8 kuukautta eurovaaleihin touko-kesäkuussa 2019. Ei ole mitään järkeä tunkea 7-8 kuukauteen peräti kolmia vaaleja.

Pääministeri Sipilän mukaan maakuntavaalit eivät ”teknisesti ehdi” pidettäväksi eduskuntavaalien yhteydessä keväällä 2019. Totta kai ehtivät. Antakaa nyt maakunnille järkevä startti. Vaalit lokakuussa 2018 olemattomalla äänestysprosentilla eivät ole kunniaksi kenellekään.

Eduskuntavaaleissa ihmiset lähtevät vaaliuurnille. Valitaan maakuntavaltuustot silloin. Annetaan niille vahva mandaatti hyvän äänestysprosentin vaaleissa. Ja annetaan niille tarpeeksi aikaa vaalien jälkeen järjestäytyä ja tehdä tarpeelliset päätökset, mitä ihmisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käynnistäminen maakunnissa vaatii, ennen kuin uudistus astuu täysillä voimaan. Ei se voi olla muutamasta kuukaudesta enää kiinni. Mikään ei estä.