Vaaliohjelmani

Lasse Miettinen: Mistä näissä vaaleissa on kyse?

Näissä vaaleissa ei ole kysymys pienistä asioista. Nyt on kyse ratkaisevasta valinnasta – siitä, millainen maa haluamme olla.

  • On kysymys siitä, teemmeko kaiken tarvittavan ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.
  • On kysymys siitä, puolustammeko pohjoismaisen hyvinvointivaltion unelmaa; käännymmekö kasvavan eriarvoisuuden tieltä kohti tasa-arvoa ja oikeudenmukaista hyvinvointia.
  • On kysymys siitä, rakennammeko edelleen tätä maata koulutuksen ja sivistyksen varaan.

Näissä vaaleissa ratkaistaan Suomen suunta. Käännetään se kohti kestävämpää ja inhimillisempää.

Millaisen Suomen ja maailman sinä haluat? Näytä luontosi ja äänestä tänään!

Vaalipäivän kunniaksi kokosin yhteen kirjoitukset keskeisistä vaalitavoitteistani:

 

(I) Koulutus

lasse instagram taivas 1080x1080 koulutus

Suomi on koulutuksella rakennettu. Pidetään siitä kiinni. Seuraavan hallituksen on asetettava kansalliseksi projektiksi suomalaisen koulutuksen ja tutkimuksen nostaminen maailman huipulle.

Siksi haluan:

1. Peruuttaa Sipilän hallituksen koulutusleikkaukset ja tehdä koulutuksen kunnianpalautuksesta seuraavan hallituksen lippulaivahankkeen. Se tarkoittaa miljardin euron satsausta suomalaiseen koulutukseen ja tutkimukseen.

2. Vahvistaa varhaiskasvatusta. Palautetaan jokaisen lapsen subjektiivisen oikeuden kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Työttömän lapselle kuuluu sama oikeus kuin työssäkäyvän lapselle. Pienennetään päiväkotien ryhmäkokoja Sipilän hallituksen leikkauksia edeltävälle tasolle. Siirrytään maksuttomaan varhaiskasvatukseen ja kaksivuotiseen esiopetukseen, jotta eniten varhaiskasvatuksen tukea tarvitsevat lapset saadaan esiopetuslain takaamien palvelujen piiriin.

3. Tehdä ison tasa-arvosatsauksen peruskouluun. Pisa-tulosten laskun takana näkyy eriarvoisuuden kasvu: hyvin pärjäävät pärjäävät yhtä hyvin kuin ennen. Huonosti pärjäävät, erityisesti pojat, pärjäävät sen sijaan yhä huonommin. Opettajat tarvitsevat aikaa ja rauhaa tukea jokaista oppilasta; oppilaat tarvitsevat opettajan aikaa ja sitä tukea, jota kouluterveydenhoitaja, -psykologi, -kuraattori ja erityisopettaja voivat antaa. On käännettävä suunta yhä varhaisemmasta valikoinnista, eriytymisestä ja eriarvoistumisesta takaisin peruskoulun suureen tehtävään tasoittaa lasten kotitaustasta tulevia eroja.

4. Pidentää oppivelvollisuutta kattamaan toisen asteen opinnot ja tehdä toisesta asteesta aidosti maksutonta. Pelkän peruskoulun varassa ei kukaan enää pärjää seuraavina vuosikymmeninä. Jokainen tarvitsee vähintään toisen asteen koulutuksen.

5. Palauttaa korkeakoulupolitiikan ytimeen sivistyksen markkinaehtoisuuden sijaan. Annetaan opettajille, tutkijoille ja opiskelijoille rauha, vapaus ja resurssit keskittyä siihen, mitä varten he korkeakouluissa ovat: opetukseen, tutkimukseen ja opiskeluun. Lisätään korkeakoulujen perusrahoitusta ja irroitetaan merkittävä osa siitä vastikkeettomaksi, irti valtion tulosohjauskriteereistä. Siirrytään loputtoman projektikeskeisen rahoituskilpailun keskeltä pitkäjänteisempään tutkimusrahoitukseen, vapautetaan aikaa hankehallinnosta tutkimuksen tekemiseen. Nostetaan opiskelijoiden opintorahaa kolmanneksella.

***

(II) Ilmasto

lasse instagram 1080x1080 ilmasto

Pysäytetään ilmastonmuutos nyt. Seuraavan hallituksen on nostettava ilmastopolitiikan kunnianhimo aivan uudelle tasolle: Suomi on asetettava polulle, jolla sopeutamme koko tapamme tuottaa, kuluttaa ja elää ainoan planeettamme kantokyvyn rajoihin. Tämä on tehtävä riittävän nopeasti, jotta saamme ilmaston kohtalokkaan lämpenemisen pysäytettyä 1,5 asteen kriittiselle rajalle.

Siksi haluan:

1. Laatia tiekartan siihen, kuinka seuraavien vuosikymmenten aikana siirrytään päästöttömään Suomeen. Asetetaan eräpäivä fossiilisille polttoaineille: luovutaan useimmista 2020-luvulla, maakaasusta ja liikennepolttoaineista 2030-luvulla. Ajetaan alas ilmastolle haitalliset tuet 10 vuoden sisällä.

2. Siirtää liikenteen päästöttömäksi. Tehdään kolmen vaalikauden mittainen raju investointiohjelma raiteisiin sekä lennot korvaaviin kaupunkien välisiin nopeisiin yhteyksiin (tunnin juna Turusta Helsinkiin, alle neljän tunnin juna Helsingistä Ouluun jne.) että Turun ja muiden suurten kaupunkiseutujen lähiliikenteeseen – Turun raitiotie mukaan lukien.

3. Pysäyttää Sipilän hallituksen ajamat metsien jättihakkuut. Vähennetään hakkuumäärät ilmaston kannalta kestävälle tasolle. Metsien hiilinielu eli kyky sitoa hiilidioksidia ilmakehästä on oleellinen osa ilmastonmuutoksen pysäyttämistä. Niiden vähentäminen on yhtä vastuutonta ja vaikutuksiltaan sama kuin jos Suomi alkaisi rakentaa lisää hiiliovimaa.

4. Toteuttaa reilun muutoksen ohjelman, niin että muutoksesta tehdään turvallinen ja oikeudenmukainen. Tehdään suunnitelma eri alojen ja ihmisryhmien tukemiseksi siirtymässä irti fossiilitaloudesta. Autetaan esimerkiksi loppuvan turveteollisuuden työntekijät uusiin työpaikkoihin, joita muutoksessa syntyy. Kompensoidaan pienituloisimmille muutoksesta aiheutuvat kulut nostamalla perusturvaa ja keventämällä pienituloisten ansiotuloverotusta.

5. Ottaa mukaan kaikki yhteiskunnan osapuolet (työntekijät, elinkeinoelämä, kansalaisyhteiskunta) suunnittelemaan, miten päästöttömän yhteiskunnan rakentamisesta saadaan samalla irti suurin mahdollinen menestys Suomelle. Edessämme on teolliseen vallankumoukseen verrattava murros. Se tulee tarkoittamaan valtavaa määrää uutta työtä, uusia elinkeinoja – ja samalla vientimahdollisuuksia suomalaisille ympäristöä säästäville tuotteille ja palveluille. Otetaan siitä kaikki irti.

***

(III) Tasa-arvo

lasse instagram taivas 1080x1080 hyvinvointivaltio

Tehdään tasa-arvon Suomi. Seuraavan hallituksen tehtävä on kääntää Suomen suunta yhä kovenevista arvoista ja kasvavasta eriarvoisuudesta takaisin kohti pohjoismaisen hyvinvointivaltion unelmaa tasa-arvosta ja oikeudenmukaisesta hyvinvoinnista. Yhteiskunnasta, jossa kenenkään tausta, sukupuoli tai varallisuus ei määritä sitä, mitä hänestä voi tulla.

Siksi haluan:

1. Uudistaa sosiaaliturvan 2000-luvulle, perustulon varaan. Perustulo olisi jokaiselle täysi-ikäiselle kuuluva vastikkeeton etuus, joka korvaisi kaikki sitä pienemmät nykyiset tuet. Se toisi vakaan, eheän turvaverkon – kaikissa elämäntilanteissa kantavan pohjan toimeentulolle –, jonka varassa olisi helppo liikkua esim. palkkatyön, yrittäjyyden, opiskelun, apurahan ja perhe-elämän välillä.

2. Pysäyttää lasten luokkayhteiskunnan. Suomessa elää 120 000 lasta köyhyydessä – yli kymmenes ikäluokasta. Tämä on häpeätahra hyvinvointivaltiossa. Liian monelle osattomuudesta tulee rautainen kohtalo, josta on yhä vaikeampi murtautua ulos. Tarvitaan kolmea asiaa: On satsattava laadukkaaseen, maksuttomaan varhaiskasvatukseen, joka tutkitusti torjuu syrjäytymistä tehokkaimmin. On satsattava perheiden saamiin tukipalveluihin, että vanhemmat ja lapset saavat apua ajoissa. Ja on kohennettava vaikeuksissa olevien lapsiperheiden sosiaaliturvaa, erityisesti pienimpiä vanhempainpäivärahoja, lapsilisän yksinhuoltajakorotusta ja toimeentulotuen alaikäisten lasten perusosia.

3. Tehdä päättäväisesti feminististä politiikkaa. Viedään kaikkien sukupuolten tasa-arvoa isoja askeleita eteenpäin, murretaan lasikattoja ja puretaan ahtaita sukupuolirooleja. Toteutetaan perhevapaauudistus, edistetään naisten ja miesten palkkatasa-arvoa Islannin mallilla, torjutaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, asetetaan nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle, otetaan käyttöön sukupuolikiintiöt pörssiyhtiöiden hallituksessa. Tarvitsemme lisää koti-isiä ja naisjohtajia.

4. Rajoittaa markkinoiden valtaa hyvinvointivaltion peruspalveluissa. Sosiaali- ja terveyspalveluja on viety yksityisille markkinoille jo aivan tarpeeksi. Seuraukset nähdään vanhustenhoidon skandaaleissa, joissa yritykset maksimoivat voittojaan haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten kustannuksella. Se on sietämätöntä. On aika tehdä korjausliike. Aloitetaan siitä, että rajoitetaan voitontavoittelua haavoittuvimmassa asemassa olevien ryhmien hoivapalveluissa hyväksymällä kilpailutuksiin vain toimijat, joiden pääasiallinen tarkoitus on yleishyödyllinen ja jotka tulouttavat voittonsa takaisin yhteiskunnallisen hyvän edistämiseen.

5. Puolustaa demokratiaa, sananvapautta, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia äärioikeistoa vastaan, joka yrittää luoda sisäänpäin käpertyvän, muukalaisvihamielisen, väkivallan uhalla täytetyn Suomen, jossa avoimen, kansainvälisen ja suvaitsevaisen yhteiskunnan puolustajat vaiennetaan.