Lassen puoluesihteeriohjelma

Herättääkö puoluesihteeriohjelma ajatuksia? Haluatko kysyä, kommentoida tai muuten vaan keskustella ohjelmasta? Keskusteluosan löydät tämän sivun alalaidasta.

1) Vihreä aate kantaa.

Lähivuosina ja -vuosikymmeninä yhteiskuntamme on syvällekäyvän muutoksen edessä: meidän on muutettava koko tapamme elää, tuottaa ja kuluttaa, ennen kuin planeetan kantokyvyn rajat tulevat vastaan – ja tehtävä se sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.

Minulle tämä Vihreiden viesti ei ole epämukava eikä uhkaava, vaan rohkaiseva: muutos on mahdollinen. Se vaatii vain paljon työtä, ja sitä on tehtävä yhdessä. Ilmaston kohtalokas lämpeneminen on pysäytettävissä. Eriarvoistuminen ei ole luonnonlaki. Irti päässyt finanssitalous on palautettavissa demokraattiseen valvontaan. Hyvinvointivaltio on jälleenrakennettavissa. Eurooppa voidaan pelastaa. Muutos voi olla turvallinen muutos parempaan.

Meidän on tärkeää olla aatteellisesti rohkeita, tuoda oma linja esiin selkeästi ja kirkkaasti. On luotettava siihen, että vihreä aate kantaa. Meidän tulee rohkeasti ja häpeilemättä edustaa toivoa – toivoa paremmasta maailmasta, unelmaa siitä että toisenlainen maailma on mahdollinen.

Vihreiden puoluesihteerinä haluan:

 • Muistuttaa että me ajamme niiden asiaa, jotka eivät itse voi: luonnon, tulevien sukupolvien, yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien.
 • Pitää kiinni siitä, että sosiaalinen oikeudenmukaisuus, luonnon itseisarvo, luovuttamattomat ihmisoikeudet, globaali näkökulma ja jokaisen vapaus elää ja tulla onnelliseksi omalla tavallaan ovat politiikkamme peruskiviä.
 • Ajaa tinkimättä sitä että muistamme koko ajan politiikan tehtävistä juuri nyt kiireellisimmän: ihmisen toiminnan sopeuttamisen luonnon ja planeetan kantokyvyn rajoihin.
 • Vaatia että uskallamme puolustaa oikeita asioita silloinkin kun se ei ole muodikasta. Esimerkiksi feminististä politiikkaa ja humaania puhetta maahanmuutosta tarvitaan juuri nyt.
 • Edistää sellaista poliittista keskustelua, jossa muistetaan kuulla myös toisen argumentteja ja noudattaa hyvää käytöstä toisia kohtaan.
 • Nostaa teemojamme esiin myös vaalien välillä, yksi keskeinen teema kerrallaan.

siniteravaLasse uskoo maailman muuttamiseen ruohonjuuritasolla. Lassesta vihreät saa puoluesihteerin, joka uskaltaa sanoa mielipiteensä, jaksaa kuunnella kentän ääntä, seisoo yhteisten päätösten takana ja antaa kaikkensa puolueen kehittämiseksi.

– Sini Terävä, vihreä vaikuttaja, vihreiden nuorten ja opiskelijoiden entinen puheenjohtaja, Lassen puoliso

2) Kaikki mukaan.

Vihreillä on vähemmän rahaa kuin aikoihin, mutta enemmän väkeä kuin koskaan. Tämän voiman hyödyntäminen on ainoa keino kasvuun ja voittoihin politiikassa. Yhdessä voimme olla enemmän.

Tulevan kahden vuoden aikana haluan avata tapoja osallistua puolueen toimintaan asuinpaikasta riippumatta. Jokaisella, joka haluaa tehdä jotain vihreän yhteisen päämäärän hyväksi, pitää olla siihen mahdollisuus. Emme voi kasvaa, ellemme saa kaikkia mukaan. Verkko tarjoaa tähän parhaat, mutta ei ainoat, työkalut.

Puoluetoimisto ja loistavat piirityöntekijämme ovat tärkeitä, mutta palkattu henkilöstö ei voi kantaa harteillaan kuin osan työstä. Vapaaehtoisissa on voimaa. Kun uskomme johonkin, pystymme tekemään ihmeitä.

Vihreiden puoluesihteerinä haluan:

 • Laittaa verkko-osallistumisen välineet kuntoon.
 • Luoda tapoja osallistua puolueen valtakunnalliseen toimintaan riippumatta siitä, missä asuu.
 • Joukkoistaa tehtäviä ja projekteja kaikille kiinnostuneille jäsenille.
 • Luoda osaajapankin, johon jäsenet voivat ilmoittaa, miten ovat kiinnostuneita tekemään puolueessa.
 • Tehdä tilaa ja keksiä keinoja vapaaehtoistiimeille, joiden voimin voimme tehdä projekteja, joihin virallisen puolueen rahkeet eivät riitä.
 • Varmistaa, että osaamme kiittää paremmin ja enemmän toimijoitamme. Vihreät aktiivit tekevät hurjasti vapaaehtoista työtä kaiken muun elämänsä ohessa. Kovasta työstä pitää myös saada kunnon kiitos.

erkkiperalaLasse on ollut minulle puoluetoveri, työkaveri ja muutoinkin mainio tuttavuusLasse ei hötkyile vaan pitää päänsä kylmänä tiukoissakin tilanteissa. Tärkeitä ominaisuuksia puoluesihteerille. Puolue tarvitsee Lassen.

– Erkki Perälä, helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu, kansalaisaktivisti

3) Entistä vahvemmaksi, entistä demokraattisemmaksi.

Pekka Haaviston kampanja opetti meille, että meidän pitää oppia puhumisen lisäksi kuuntelemaan paremmin. Se koskee myös omaa toimintaamme. Avoimuus, demokraattisuus ja palautteesta oppiminen ovat ehto sille että liike pysyy elinvoimaisena ja kasvaa.

Vihreitä ja vihreästi ajattelevia suomalaisia on enemmän kuin koskaan. Jäseniä ja kannattajia on kuultava, ja heidät on otettava ilolla toimintaan mukaan.

Siksi tarvitsemme uusia välineitä ja tapoja siihen, miten Vihreissä voi vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin asuinpaikasta, taustasta tai jäsenyhdistyksestä riippumatta. Haluan että yhä usammat voivat olla mukana muotoilemassa politiikkaa, jota teemme kunnissa, eduskunnassa, hallituksessa ja EU:ssa.

Vihreiden puoluesihteerinä haluan:

 • Tehdä jäsenkyselyjä ja kerätä jäsenten näkemyksiä tärkeimmistä aiheista politiikan asialistalla, sekä huolehtia, että tulokset myös vaikuttavat vihreisiin.
 • Avata puolueen kannanmuodostusta siten, että jäsenillä on mahdollisimman suuri mahdollisuus vaikuttaa puolueen kantoihin.
 • Käynnistää säännölliset palautekyselyt järjestöaktiiveille ja luottamushenkilöille puoluetoimiston työstä ja palveluista.
 • Perustaa uusia paikkoja – sekä verkossa että sen ulkopuolella – aatteellisen avausten ideointiin ja aatteellisen keskustelun käymiseen.

outi”Lassella on valtavan paljon näkemystä siitä, mikä kokoaa meidät vihreät yhdeksi joukoksi, jossa kukin saa esille parhaat puolensa ja kykynsä.”

– Outi Alanko-Kahiluoto, helsinkiläinen kansanedustaja

4) Koneisto kuntoon.

Maailmaa on helpompi pelastaa yhdessä kuin yksin. Vaikka politiikan maailma on viimeisen vuosikymmenen aikana muuttunut, puolueorganisaation tarve ei ole kadonnut mihinkään. Puolueorganisaatio ei ole päämäärä itsessään, vaan väline yhteisten päämäärien ajaamiseen mahdollisimman tehokkaasti.

Tarvitsemme toimivan, motivoituneen ja tehokkaan organisaation, jossa jokaisella on mielekäs paikka. Puolueen pitää huolehtia siitä, että vihreille yhdistyksille ja valtuustoryhmille on tarjota työkalut menestykseen, ja että tuoreita toimijoita ei jätetä yksin.

Olen jo kymmenen vuotta ollut Vihreissä tekemässä järjestökentän vahvistamista ja kouluttamista. Olen parhaimmillani innostaessani ja motivoidessani ihmisiä, vetäessäni tiimiä ja kehittäessäni toimintaa. Sitä työtä tahdon jatkaa.

Vihreiden puoluesihteerinä haluan:

 • Vahvistaa koulutusta ja perehdytystä. Jokaisen uuden vihreän luottamushenkilön tulisi voida lähteä tehtäväänsä edeltäjäänsä paremmilla pohjatiedoilla ja -valmiuksilla.
 • Luoda vihreille kunnallisille luottamushenkilöille valtakunnalliset tukiverkostot – varsinkin niille, joilla ei ole vihreää vertaistukea omalla paikkakunnalla.
 • Koota olemassaolevat koulutus- ja perehdytysmateriaalit helposti saatavaan ja uudelleenkäytettävään muotoon, perustaa eräänlaisen vihreän virtuaaliopiston.
 • Luoda vihdoin helppokäyttöisen materiaali- ja ideapankin parhaiden käytäntöjen, ideoiden ja avausten jakamiseen.
 • Tukea työntekijöiden, varsinkin yksin työskentelevien piirityöntekijöiden, valmiuksia ja hyvinvointia sekä auttaa henkilöstöä kehittämään osaamistaan. Toteuttan myös säännölliset työhyvinvointikyselyt puolueen työntekijöille.
 • Varmistaa että koulutus hyvään esimiestyöhön ja johtamiseen tarjotaan kaikille puolueessa niitä tarvitseville.
 • Tukea pieniä yhdistyksiä ja piirejä perustamalla uusia tukipalveluja ja levittämällä osaamista. Voimme tukea toisiamme myös oman yhdistyksen ulkopuolella. Ei ole mitään syytä, miksi yhdistysten taakkaa ei voitaisi keventää jakamalla monia tehtäviä, esimerkiksi nettisivujen ylläpitoa, omaa yhdistystä laajemmalle vapaaehtoisporukalle.
 • Kannustaa edelleen meitä ravistelemaan totuttuja politiikan tapoja; olemme tulleet muuttamaan poliittista kulttuuria, eikä ole mitään syytä, miksi emme voi aloittaa sitä itsestämme. Harkitsisin siirtymistä kahden puheenjohtajan malliin monen eurooppalaisen vihreän puolueen tapaan.

villetuominenToivon puoluesihteeriltä vahvaa ymmärrystä ja kunnioitusta puolueen järjestökentälle ja kovissa paikoissa koulittua poliittisen taustavaikuttajan kokemusta. Ilokseni puolueellamme on juuri tälläinen ehdokas, joka sattuu olemaan vielä hyvä ystäväni ja arvostamani entinen työtoverini – Lasse Miettinen.

– Ville Tuominen, vihreiden entinen kampanjapäällikkö, Lassen pitkäaikainen ystävä ja työtoveri

5) Vaalivoitto 2015.

Ei ole vaikea nähdä, että seuraavan kaksivuotiskauden tärkein maali puolueelle on vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Haluan puoluesihteerinä johtaa vihreät voittoon. Jos haluamme toteuttaa niitä asioita, joihin uskomme, tarvitsemme parhaan mahdollisen tuloksen.

Vihreiden puoluesihteerinä haluan:

 • Ottaa kaikki 8000 jäsentämme mukaan vaalityöhön. Vain yhdessä voimme voittaa. Tavoitteeni on, että jokaiseen jäseneen on oltu yhteydessä ennen vaaleja ja pyydetty mukaan.
 • Tarjota helppoja tapoja tulla tukemaan Vihreiden toimintaa sekä vaalikampanjan aikana että vaalien välissä. ei pidä olla yhtäkään sellaista kampanjatoimea, joka ei tarjoa tukijoille ja kannattajille tilaisuutta tehdä jotain – vaikka se olisi vain klikkaus netissä.
 • Aloittaa varainhankinnan nyt, koska vaalit ovat lähempänä kuin koskaan. Pienistä puroista syntyy suuri virta.
 • Tarjota ehdokkaille ja ehdokkaiden tukiryhmille paremmat tukipalvelut kuin koskaan; vapauttaa nämä keskittymään itse kampanjan tekemiseen.

satuhaapanenLassella on erityinen kyky nostaa tunnelmaa ja luoda uskoa vihreään menestykseen hankalissakin poliittisissa tilanteissa. Tämä johtuu siitä, että Lasse uskoo siihen mitä tekee: vihreään politiikkaan ja vihreän aatteen tarpeellisuuteen maailmassa.

– Satu Haapanen, oululainen kansanedustaja

Kysy ja kommentoi Lassen puoluesihteeriohjelmaa

Alla olevan Facebook-liitännäisen avulla voit kommentoida puoluesihteeriohjelmaa sekä esittää kysymyksiä. Ne ovat myös tervetulleita sähköpostitse osoitteeseen lasse.miettinen@vihreat.fi.