Puoluesihteeriohjelma 2017

Tämä on päivitetty versio puoluesihteeriohjelmasta, jonka julkaisin alun perin neljä vuotta sitten. Ohjelma ei sinänsä ole vanhentunut lainkaan, sillä siinä kuvattu puolueen uudistustyö on pitempi projekti kuin yhden puoluesihteerin kausi. Suuri osa näistä tavoitteista on nyt kirjattu myös puolueen uuteen strategiaan, jonka hyväksyimme yhdessä viime vuonna. Mutta näen tärkeäksi tarkentaa ohjelman kuntavaalien 2017 jälkeiseen tilanteeseen, jossa nyt olemme, ja olen siksi päivittänyt sen tähän uuteen, ajantasaiseen versioon, puolueen seuraavia haasteita kohti.

 

Yhdessä olemme enemmän

Huhtikuun yhdeksäs päivä suomalaiset lähtivät joukolla vaaliuurnille kääntääkseen tämän maan suuntaa kohti kestävämpää ja inhimillisempää. Ihmiset antoivat vihreille massiivisen luottamuksen: Euroopan parhaan vaalituloksen, jonka vihreät ovat kansallisissa vaaleissa saaneet.

Lähes yhdeksän suomalaista kymmenestä asuu nyt kunnassa, jossa on vähintään yksi vihreä valtuutettu. Lähes joka toinen suomalainen asuu kunnassa, jossa vihreät ovat yksi kolmesta suurimmasta puolueesta.

Seuraava tehtävämme on rakentaa tämän luottamuksen varaan ja osoittaa olevamme sen arvoisia.

Olemme saavuttaneet yhdessä paljon. Olemme tehneet viime vuosina puolueen kaikkien aikojen parhaan eduskuntavaalituloksen ja kaikkien aikojen parhaan kuntavaalituloksen. Olemme rikkoneet puolueen kaikkien aikojen jäsenennätyksen. Olemme ylittäneet kymmenen prosentin maagisen rajan ja nousseet aivan uudelle kannatustasolle.

Meidän on jatkettava sitä, minkä olemme aloittaneet: tehtävä sitä kirkasta, arvoillemme uskollista vihreää politiikkaa, jolle ihmiset antoivat vaaleissa juuri äänensä. Meidän on vietävä viestimme ihmisten arkeen, opeteltava pois politiikan ammattikielestä, opittava puhuttelemaan yhtä lailla ihmisten sydäntä ja päätä.

Meidän on osoitettava, että politiikalla on väliä: Että meillä on tarjota vaihtoehto, johon ihmiset voivat uskoa. Että vihreät voivat olla välikappale ihmisten toiveille ja unelmille niin Seinäjoella kuin Inarissa, Kangasniemellä kuin Helsingissä. Että emme ole tulleet vain hallinnoimaan juoksevia asioita, vaan muuttamaan maailmaa paremmaksi.

Meidän on päättäväisesti jatkettava puolueen uudistamista. Meidän on rakennettava uusia, tähän aikaan sopivia osallistumisen tapoja ja avattava puolueen toimintaa. Meidän on tehtävä yhä helpommaksi jakaa toistemme aikaa ja osaamista yli yhdistysten ja kuntien rajojen, niin että voimme tukea paremmin vihreää toimintaa koko maassa. Meidän on tehtävä vihreistä puolue, jossa jokaisella on paikka.

 

1) Vihreä aate kantaa.

Oppositiopuolueena tehtävämme on esittää vahva, vihreä vaihtoehto hallituksen politiikalle. Haastamme hallituksen epäinhimillisen ja lyhytnäköisen politiikan joka päivä. Viestimme on: tässäkin ajassa – juuri tässä – on mahdollista rakentaa jotain kestävämpää ja inhimillisempää. Nyt jos koskaan on tärkeää puolustaa ympäristöä, koulutusta, tasa-arvoa ja heikommassa asemassa olevia.

Samalla tehtävämme on katsoa kauemmas.

Lähivuosina ja -vuosikymmeninä yhteiskuntamme on syvällekäyvän muutoksen edessä: meidän on muutettava koko tapamme elää, tuottaa ja kuluttaa, ennen kuin planeetan kantokyvyn rajat tulevat vastaan – ja tehtävä se sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.

Minulle tämä Vihreiden viesti ei ole epämukava eikä uhkaava, vaan rohkaiseva: muutos on mahdollinen. Se vaatii vain paljon työtä, ja sitä on tehtävä yhdessä. Ilmaston kohtalokas lämpeneminen on pysäytettävissä. Eriarvoistuminen ei ole luonnonlaki. Irti päässyt finanssitalous on palautettavissa demokraattiseen valvontaan. Hyvinvointivaltio on jälleenrakennettavissa. Eurooppa voidaan pelastaa. Muutos voi olla turvallinen muutos parempaan.

Meidän on tärkeää olla aatteellisesti rohkeita, tuoda oma linja esiin selkeästi ja kirkkaasti. On luotettava siihen, että vihreä aate kantaa. Meidän tulee rohkeasti ja häpeilemättä edustaa toivoa – toivoa paremmasta maailmasta, unelmaa siitä että toisenlainen maailma on mahdollinen.

Vihreiden puoluesihteerinä haluan:

 • Muistuttaa että me ajamme niiden asiaa, jotka eivät itse voi: luonnon, tulevien sukupolvien, yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien.
 • Pitää kiinni siitä, että sosiaalinen oikeudenmukaisuus, luonnon itseisarvo, luovuttamattomat ihmisoikeudet, globaali näkökulma ja jokaisen vapaus elää ja tulla onnelliseksi omalla tavallaan ovat politiikkamme peruskiviä.
 • Ajaa tinkimättä sitä että muistamme koko ajan politiikan tehtävistä suurimman: ihmisen toiminnan sopeuttamisen luonnon ja planeetan kantokyvyn rajoihin.
 • Vaatia että uskallamme puolustaa oikeita asioita silloinkin kun se ei ole muodikasta. Esimerkiksi feminististä politiikkaa ja humaania puhetta maahanmuutosta tarvitaan juuri nyt.
 • Edistää sellaista poliittista keskustelua, jossa muistetaan kuulla myös toisen argumentteja ja noudattaa hyvää käytöstä toisia kohtaan.
 • Pitää huolta, että emme puhu vaaleissa yhtä ja vaalien jälkeen toista, vaan jatkamme samojen asioiden puolesta kamppailua, joita pidimme esillä vaalikampanjassamme.

siniteravaLasse uskoo maailman muuttamiseen ruohonjuuritasolla. Lassesta vihreät saa puoluesihteerin, joka uskaltaa sanoa mielipiteensä, jaksaa kuunnella kentän ääntä, seisoo yhteisten päätösten takana ja antaa kaikkensa puolueen kehittämiseksi.

– Sini Terävä, vihreä vaikuttaja, vihreiden nuorten ja opiskelijoiden entinen puheenjohtaja, Lassen puoliso

2) Kaikki mukaan.

Kaikkien aikojen kunta- ja eduskuntavaalituloksesta huolimatta yksi perusasia ei ole muuttunut: vihreillä on paljon vähemmän rahaa kuin kilpailevilla puolueilla. Meillä ei ole suuren rahan yrityksiä eikä varakkaita säätiöitä taustalla. Mutta meillä on upea voima, upein kaikista: suurempi joukko ihmisiä kuin koskaan, valmiina näkemään vaivaa paremman maailman puolesta. Yhdessä voimme olla vahvempia.

Tulevan kahden vuoden aikana haluan viedä maaliin projektin, jota olemme rakentaneet viimeiset vuodet vaalityön taustalla: avata tapoja osallistua puolueen toimintaan asuinpaikasta riippumatta. Jokaisella, joka haluaa tehdä jotain vihreän yhteisen päämäärän hyväksi, pitää olla siihen mahdollisuus. Emme voi kasvaa, ellemme saa kaikkia mukaan. Tietoyhteiskunta tarjoaa tähän parhaat, mutta ei ainoat, työkalut.

Puoluetoimisto ja loistavat piirityöntekijämme ovat tärkeitä, mutta palkattu henkilöstö ei voi kantaa harteillaan määräänsä enempää. Vihreät ovat vapaaehtoisten ihmisten liike, vapaaehtoisten ihmisten perustama, vapaaehtoisten ihmisten varassa lepäävä. Vapaaehtoisissa on voimaa. Kun uskomme johonkin, pystymme tekemään ihmeitä.

Vihreiden puoluesihteerinä haluan:

 • Laittaa verkko-osallistumisen välineet kuntoon. Puolueen sähköisten palvelujen uudistus on jo pitkällä, seuraavan kaksivuotiskauden aikana se on vietävä maaliin.
 • Luoda tapoja osallistua puolueen valtakunnalliseen toimintaan riippumatta siitä, missä asuu.
 • Joukkoistaa tehtäviä ja projekteja kaikille kiinnostuneille jäsenille.
 • Ottaa käyttöön osaajapankin, johon jäsenet voivat ilmoittaa, miten ovat kiinnostuneita tekemään puolueessa. Osaajapankki valmistuu osana puolueen sähköisten palvelujen uudistusta.
 • Tehdä tilaa ja keksiä keinoja vapaaehtoistiimeille, joiden voimin voimme tehdä projekteja, joihin virallisen puolueen rahkeet eivät riitä.
 • Varmistaa, että osaamme kiittää paremmin ja enemmän toimijoitamme. Vihreät aktiivit tekevät hurjasti vapaaehtoista työtä kaiken muun elämänsä ohessa. Kovasta työstä pitää myös saada kunnon kiitos.

erkkiperalaLasse on ollut minulle puoluetoveri, työkaveri ja muutoinkin mainio tuttavuusLasse ei hötkyile vaan pitää päänsä kylmänä tiukoissakin tilanteissa. Tärkeitä ominaisuuksia puoluesihteerille. Puolue tarvitsee Lassen.

– Erkki Perälä, viestintäkonsultti, entinen puolueen viestintäsuunnittelija ja ympäristöministerin erityisavustaja

3) Entistä vahvemmaksi, entistä demokraattisemmaksi.

Pekka Haaviston kampanja opetti aikanaan, että meidän pitää oppia puhumisen lisäksi kuuntelemaan paremmin. Se koskee myös omaa toimintaamme. Avoimuus, demokraattisuus ja palautteesta oppiminen ovat ehto sille että liike pysyy elinvoimaisena ja kasvaa.

Vihreitä ja vihreästi ajattelevia suomalaisia on enemmän kuin koskaan. Jäseniä ja kannattajia on kuultava, ja heidät on otettava ilolla toimintaan mukaan.

Siksi tarvitsemme uusia välineitä ja tapoja siihen, miten Vihreissä voi vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin asuinpaikasta, taustasta tai jäsenyhdistyksestä riippumatta. Haluan että yhä usammat voivat olla mukana muotoilemassa politiikkaa, jota teemme kunnissa, valtakunnan tasolla ja EU:ssa.

Vihreiden puoluesihteerinä haluan:

 • Jatkaa käynnistämääni vuosittaista jäsenkyselyä jäsenten tyytyväisyydestä puolueen politiikkaan ja toimintaan sekä kerätä jäsenten näkemyksiä tärkeimmistä aiheista politiikan asialistalla. Huolehtia, että tulokset myös vaikuttavat puolueen toimintaan.
 • Avata puolueen kannanmuodostusta siten, että jäsenillä on mahdollisimman suuri mahdollisuus vaikuttaa puolueen kantoihin.
 • Jatkaa käynnistämiäni vuosittaisia kyselyjä järjestöaktiiveille ja luottamushenkilöille puoluetoimiston työstä ja palveluista, jotta pystymme kehittämään niitä.
 • Perustaa uusia paikkoja – sekä verkossa että sen ulkopuolella – aatteellisen avausten ideointiin ja aatteellisen keskustelun käymiseen.

villetuominenToivon puoluesihteeriltä vahvaa ymmärrystä ja kunnioitusta puolueen järjestökentälle ja kovissa paikoissa koulittua poliittisen taustavaikuttajan kokemusta. Ilokseni puolueellamme on juuri tälläinen ehdokas, joka sattuu olemaan vielä hyvä ystäväni ja arvostamani entinen työtoverini – Lasse Miettinen.

– Ville Tuominen, vihreiden entinen kampanjapäällikkö ja järjestöpäällikkö, Lassen pitkäaikainen ystävä ja työtoveri

4) Koneisto kuntoon.

Maailmaa on helpompi pelastaa yhdessä kuin yksin. Vaikka politiikan maailma on viimeisen vuosikymmenen aikana muuttunut, puolueorganisaation tarve ei ole kadonnut mihinkään. Puolueorganisaatio ei ole päämäärä itsessään, vaan väline yhteisten päämäärien ajaamiseen mahdollisimman tehokkaasti.

Tarvitsemme toimivan, motivoituneen ja tehokkaan organisaation, jossa jokaisella on mielekäs paikka. Puolueen pitää huolehtia siitä, että vihreille yhdistyksille ja valtuustoryhmille on tarjota työkalut menestykseen, ja että tuoreita toimijoita ei jätetä yksin.

Olen jo kolmetoista vuotta ollut Vihreissä tekemässä järjestökentän vahvistamista ja kouluttamista. Olen parhaimmillani innostaessani ja motivoidessani ihmisiä, vetäessäni tiimiä ja kehittäessäni toimintaa. Sitä työtä tahdon jatkaa.

Vihreiden puoluesihteerinä haluan:

 • Vahvistaa koulutusta ja perehdytystä. Jokaisen uuden vihreän luottamushenkilön tulisi voida lähteä tehtäväänsä edeltäjäänsä paremmilla pohjatiedoilla ja -valmiuksilla.
 • Luoda vihreille kunnallisille luottamushenkilöille valtakunnalliset tukiverkostot, varsinkin niille, joilla ei ole vihreää vertaistukea omalla paikkakunnalla.
 • Koota olemassaolevat koulutus- ja perehdytysmateriaalit helposti saatavaan ja uudelleenkäytettävään muotoon, perustaa eräänlaisen vihreän virtuaaliopiston.
 • Luoda vihdoin helppokäyttöisen materiaali- ja ideapankin parhaiden käytäntöjen, ideoiden ja avausten jakamiseen.
 • Tukea työntekijöiden, varsinkin yksin työskentelevien piirityöntekijöiden, valmiuksia ja hyvinvointia sekä auttaa henkilöstöä kehittämään osaamistaan. Toteuttan myös säännölliset työhyvinvointikyselyt puolueen työntekijöille.
 • Varmistaa että koulutus hyvään esimiestyöhön ja johtamiseen tarjotaan kaikille puolueessa niitä tarvitseville.
 • Tukea pieniä yhdistyksiä ja piirejä perustamalla uusia tukipalveluja ja levittämällä osaamista. Voimme tukea toisiamme myös oman yhdistyksen ulkopuolella. Ei ole mitään syytä, miksi yhdistysten taakkaa ei voitaisi keventää jakamalla monia tehtäviä, esimerkiksi nettisivujen ylläpitoa, omaa yhdistystä laajemmalle vapaaehtoisporukalle.
 • Kannustaa edelleen meitä ravistelemaan totuttuja politiikan tapoja. Olemme tulleet muuttamaan poliittista kulttuuria, eikä ole mitään syytä, miksi emme voi aloittaa sitä itsestämme.

saarailvessaloLasse on analyyttinen mutta käytännönläheinen, ja juuri sellaista puoluesihteeriä me tarvitsemme: asiaansa uskovaa, osaavaa, kuuntelevaa, tukena olevaa, arvojemme mukaan toimivaa kaikkien vihreiden puoluesihteeriä.

– Saara Ilvessalo, Turun kaupunginvaltuutettu ja kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja, entinen vihreiden nuorten ja opiskelijoiden puheenjohtaja

5) Rakennetaan pohja kasvulle.

Kirjoitin kaksi vuotta sitten näin:

Voitimme eduskuntavaalit 2015 näyttävästi. Meillä on silti vielä pitkä matka puolueeksi, joka voi kamppailla pääministerin paikasta. Tuloksemme – 15 kansanedustajaa – oli parhaita mahdollisia siinä 8–9 % vaihteluvälissä, jossa kannatuksemme on koko vaalikauden 2011–2015 ollut. Jos haluamme tästä kasvaa merkittävästi, meidän on kyettävä nostamaan kannatuksemme 9 % ja 10 % rajan yli.

Se on tehtävissä. Esimerkiksi Itävallassa vihreät ovat kyenneet vakiinnuttamaan asemansa yli 10 %:n kannatuksen puolueena, hyvin samanlaisista lähtökohdista kuin omamme.

Kuntavaaleissa huhtikuussa 2017 toteutimme tämän. Nousimme vuosikymmenien työn jälkeen 10 %:n maagisen kannatusrajan yli. Suuriksi katsotut puolueet liikkuvat Suomessa tällä hetkellä kaikki 10–20 % kannatuslukemissa.

Seuraava askel on rakentaa tämän päälle: lujittaa asemamme potentiaalisena pääministeripuolueena ja haastaa vanha valta, vanhat suurimmat puolueet.

Seuraavan neljän vuoden aikana käydään neljät vaalit: maakuntavaalit ja presidentinvaalit alkuvuodesta 2018, eduskuntavaalit ja eurovaalit keväällä 2019. Ne ovat meille seuraava nyt jos koskaan -hetki. Otetaan niissä seuraava iso askel eteenpäin.

Samanaikaisesti populismin nousu haastaa vihreät kaikkialla Euroopassa. Meillä ei ole varaa jättää populistien yksinoikeudeksi kykyä puhutella ihmisten sydämiä ja käyttää ymmärrettävää kieltä. Päinvastoin: vihreiden pitää pystyä kiteyttämään unelmamme kestävämmästä, reilummasta, vihreämmästä tulevaisuudesta vähintään yhtä puhuttelevaan muotoon kuin populistit pystyvät kiteyttämään oman viestinsä.

Vihreiden puoluesihteerinä haluan:

 • Varmistaa, että vihreä viesti puhuttelee ihmisiä kokonaisina ihmisinä: myös sydäntä, ei vain aivoja. Meidän pitää kyetä kertomaan vahvoja tarinoita, puhuttelemaan tunteita ja käyttämään selkeää, väkevää kieltä. Meidän pitää pystyä puhumaan todellisista asioista todellisten ihmisten arjessa, omalla työllämme osoittaa, että vihreät välittävät, vihreät kuuntelevat ja vihreät tajuavat, mikä ihmisten elämässä on merkityksellistä.
 • Keskittyä koko kenttämme vahvistamiseen seuraavia vaaleja varten, jotta pystymme vahvistamaan asemaamme koko maan puolueena.
 • Ottaa kaikki yli 8000 jäsentämme mukaan vaalityöhön. Vain yhdessä voimme voittaa. Tavoitteeni on, että jokaiseen jäseneen on oltu yhteydessä ennen kuntavaaleja ja pyydetty mukaan.
 • Tarjota helppoja tapoja tulla tukemaan Vihreiden toimintaa sekä vaalikampanjan aikana että vaalien välissä. ei pidä olla yhtäkään sellaista kampanjatoimea, joka ei tarjoa tukijoille ja kannattajille tilaisuutta tehdä jotain – vaikka se olisi vain klikkaus netissä.
 • Tehostaa entisestään varainhankintaamme. Saimme kuntavaaleissa ja eduskuntavaaleissa koottua ehdokkaillemme upean potin – kuntavaaleissa 175 000 euroa, kolminkertaisesti viime kuntavaaleihin verrattuna, ja eduskuntavaaleissa 300 000 euroa,  yli tuplasti enemmän rahaa kuin kuin koskaan sitä ennen –, mutta voimme pistää vielä selvästi paremmaksi. Pienistä puroista syntyy todellakin suuri virta.
 • Tarjota ehdokkaille ja ehdokkaiden tukiryhmille paremmat tukipalvelut kuin koskaan; vapauttaa nämä keskittymään itse kampanjan tekemiseen.

satuhaapanenLassella on erityinen kyky nostaa tunnelmaa ja luoda uskoa vihreään menestykseen hankalissakin poliittisissa tilanteissa. Tämä johtuu siitä, että Lasse uskoo siihen mitä tekee: vihreään politiikkaan ja vihreän aatteen tarpeellisuuteen maailmassa.

– Satu Haapanen, oululainen kansanedustaja 2011-2015